Richtlijnen voor commentaar

HellermannTyton schrijft deze blog niet om lezenswaardige informatie te publiceren, wij ervaren graag uw feedback over de diverse thema’s. Wij zien uw commentaren en inhoudelijke discussies met belangstelling tegemoet, vaak komen in artikelen alleen de hoofdlijnen aan bod. Door commentaren is het mogelijk zeer gedetailleerd op onderwerpen in te gaan, anders aspecten aan bod te laten komen of een totaal ander licht op een onderwerp te laten schijnen. Om een opmerking achter te laten dient een emailadres te worden opgegeven. Dit emailadres wordt niet gepubliceerd!
Hier volgen enkele richtlijnen waarmee u op een zinvolle manier commentaar kunt geven:

  • spits uw commentaar toe op het onderwerp van het artikel
  • wees altijd hoffelijk en zakelijk
  • geef aan wat feiten en meningen zijn, voorzie citaten van bronvermelding
  • publiceer geen vertrouwelijke of geheime informatie, een blog is volledig openbaar
  • maak geen reclame en doe geen uitspraken die alleen reclamedoeleinden dienen

Het blog staat nog in de kinderschoenen, commentaren worden daarom niet automatisch geplaatst maar vooraf gelezen. Machinaal achtergelaten commentaren en spam wordt zo vermeden.
Om er voor te zorgen dat discussies binnen gestelde kaders blijven, behoudt de blogredactie zich het recht voor commentaren niet te publiceren of passages te verwijderen.
Commentaren die alleen reclame tot doel dienen, worden niet gepubliceerd. Dit geldt ook voor commentaren waarvan de toonzetting niet past bij de omgangsvormen die HellermannTyton verwacht. Alle commentaren waarin racisme of anderszins kwetsende passages in voorkomen of waarin (auteurs-)rechten worden overtreden, worden niet gepubliceerd.
Wij stellen levedige discussies bijzonder op prijs. Mocht u specifieke onderwerpen missen of heeft u suggesties voor thema’s stuur dan gerust een bericht naar socialmedia@HellermannTyton.nl.
Heeft u speciale vragen over onze componenten of ontwikkelingscompetenties, vul dan het contactformulier op onze website in.

Verantwoording

De gepubliceerde commentaren op de artikelen geven de meningen van individuele lezers weer. Voor de juistheid en volledigheid van de inhoud kan HellermannTyton B.V. noch enige verantwoordelijkheid nemen noch einige aansprakelijkheid erkennen.

(stand 24 februari 2015)